O NÁS

World Robot Olympiad™

UNIVERZITĚ EDUTUS

PARK LANE INTERNATIONAL SCHOOL

O SPOLEČNOSTI WORLD ROBOT OLYMPIAD™

Světová robotická olympiáda se organizuje od roku 2004. V souladu se svým posláním se zaměřuje na zapojení mladých lidí z celého světa s cílem rozvíjet jejich tvořivost, designérské dovednosti a schopnosti řešit problémy prostřednictvím vzdělávacích soutěží plných výzev a aktivit v oblasti stavění robotů.

Společnost WRO® začala propagovat robotiku pro mladé lidi na celém světě. Doufá, že podporou učení o robotice umí vyvolat zájem mladých lidí o předměty STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) a inspirovat inovátory zítřka. WRO je vskutku globální soutěž zaměřená na vědu, techniku ​​a vzdělávání spojená s robotickými soutěžemi. Pomocí kreativity, vynalézavosti a metodického přístupu k problémům se rozvíjejí dovednosti potřebné k řešení jakékoliv situace.

Soutěž je určena pro mladé ve věku 8 až 25 let ve 4 kategoriích (Regular, Open, Fotbal, Pokročilá robotická výzva) a 6 věkových skupinách. Během soutěže týmy staví své roboty z prvků LEGO MINDSTORMS® a v závislosti na kategorii soutěže jsou povoleny i jiné kontrolní a stavební materiály nebo programovací jazyky.

Nejzajímavější je to, že každý rok se různé výzvy zaměřují na problémy reálného světa. Vše, například nalezení udržitelných řešení pro změnu klimatu, ochrana biologické rozmanitosti, tvorba metod pro inteligentní zemědělství nebo předcházení plýtvání potravinami, může souviset se životem, který týmy znají.

Turnaje WRO se konají ve více než 70 zemích a do každé sezóny se do soutěže zapojují nové země. Nejlepší týmy z národních kol získají pozvání na mezinárodní finále mistrovství světa, které se konají stále v listopadu v různých zemích.

O UNIVERZITĚ EDUTUS

Univerzita Edutus byla založena v roce 1992 ve městě Tatabánya v Maďarsku. Je to univerzita zaměřená na studenty, kde studenti a učitelé mají blízký a osobní vztah. V roce 2018 se Edutus stal univerzitou aplikovaných věd.

Edutus je nestátní instituce vysokoškolského vzdělávání, kterou spravuje Edutus Nonprofit Ltd. Univerzita uznaná maďarským akreditačním výborem dělá vše, co je v jeho silách, a poskytuje svým čerstvým absolventům vynikající šance na trhu práce. Neustále obnovující se nabídkou specializací našich programů (např. hradní cestovní ruch, specialista SSC, obsahový marketing, inovativní podniky, elektronický obchod, správa zařízení a laserové technologie) poskytujeme našim studentům znalosti a kompetence, které lze přímo využít v praxi. Zahájením duálních studijních programů v roce 2017 dále posilujeme vzdělávací přístup zaměřený na praxi, který vždy charakterizoval univerzitu.

Edutus také klade velký důraz na povzbuzení mladých lidí, aby se zajímali o oblasti STEM, jakož i na podporu talentů. Vynikajícím nástrojem k tomu je organizace soutěží o programování robotů. Edutus je regionálním organizátorem mezinárodní soutěže First Lego League a od roku 2014 získal právo být národním organizátorem Světové robotické olympiády. V prvním roce jsme začali pouze s 11 týmy a díky ročně narůstajícímu zájmu do roku 2019 jsme přivítali 180 týmů do našeho národního finále.

Univerzita Edutus získala v roce 2019 právo uspořádat 16. mezinárodní finále WRO. Maďarsko bylo první evropskou zemí, která uspořádala tuto soutěž. V listopadu 2019 přivítalo více než 420 týmů a 12 000 návštěvníků z celého světa.

 

Zoltán Szögi (generální ředitel Edutus Nonprofit Ltd.) byl zvolen členem poradní rady Asociací WRO za úspěšnou organizaci mezinárodního finále a za jeho práci na středoevropském rozšíření, jelikož cílem Edutusu je rozšířit soutěž WRO a představit ji i jiným evropským zemím. S podporou a zkušenostmi univerzity Edutus pracujeme na tom, aby se toto úžasné setkání od nynějška konalo v Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Srbsku, Chorvatsku a na Slovensku. Kromě toho v roce 2017 Univerzita Edutus dosáhla, že soutěž WRO® LEGO® Robot Competition v Maďarsku se stala jednou z finančně podporovaných studijních soutěží. Byl to obrovský krok vpřed a naším cílem je dosáhnout toho samého i ve výše uvedených zemích.

O PARK LANE INTERNATIONAL SCHOOL

Park Lane International School je nezávislá mezinárodní denní škola se sídlem v Praze v České republice. Studentská komunita Park Lane se skládá z více než 600 studentů zastupujících více než 40 národností. Poměr domácích a zahraničních studentů je 54 % ku 46 %.

EYFS, primární a sekundární kampusy se v současné době starají o děti od předškolního věku (ve věku 2–3 let) do 13. ročníku (ve věku 16–18 let). Po akreditaci IB World School v únoru 2018 se Park Lane nedávno rozšířil o studenty (ve věku 16–18 let), kteří studují International Baccalaureate Diploma Program na pobočce školy pro seniory v areálu Klárov v Praze 1.

Přestože je Park Lane klasifikována jako britská mezinárodní škola, vzhledem ke své poloze v České republice nabízí také intenzivní český program pro všechny žáky. Tento program zajišťuje, že studenti Park Lane slouží své roční české státní zkoušky v souladu s českými zákony.